Restauratorenregistratie

Toelating tot het Restauratoren Register 

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (opleiding, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object optreden. Internationaal, maar zeker ook nationaal is er meer en meer vraag naar ‘erkende restauratoren’.

Het Restauratoren Register maakt die competentie zichtbaar. Deskundige restauratoren die hun vak verstaan, kunnen hun competentie laten toetsen en zich laten registreren als Registerrestaurator of als Senior Registerrestaurator; per niveau voor maximaal 5 restauratie specialisaties. Deze registratie laat vervolgens aan opdrachtgevers, maar ook aan werkgevers en andere belanghebbenden zien dat de RegisterRestaurator naast de getoetste deskundigheid ook zijn of haar vakkennis actief bijhoudt. Het Restauratoren Register is een openbaar raadpleegbaar register. Men kan gericht op zoek gaan en door middel van de registratie het volgende nagaan:

  • Of de restaurator ook een RegisterRestaurator is;
  • Op welk niveau de RegisterRestaurator werkzaam is;
  • Binnen welke specialisatie(s) de RegisterRestaurator werkzaam is binnen het vakgebied.

Informatie of aanmelden

Voor meer informatie over de eisen aan de toelating kunt u contact opnemen met SGS via 088 - 214 51 41.

U kunt u ook aanmelden via deze rechtstreekse link: Aanmeldformulier registerrestaurator via SGS.