Examen Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV-2)

Toetsen of asbest veilig verwijderd wordt? Wie voor dit examen slaagt, heeft het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar in bezit.

Locaties

Op aanvraag

Kosten

€ 470

VOOR WIE?

 • Asbestsaneerders, slopers en aannemers
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-2) heeft gevolgd
 • Kandidaten die hun certificaat willen vernieuwen

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) dienen te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 geldt de nieuwe DAV-regeling. DAV-2 is laatste stap in het behalen van het DAV-certificaat. Na het doorlopen van het DAV-1-examen en het leertraject, kan de kandidaat dit DAV-2-examen afleggen. Na het behalen van dit examen, ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat.

INGANGSEISEN

 • De kandidaat is minstens 18 jaar. 
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig. 
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat heeft zijn DAV-1-examen met een voldoende resultaat behaald. Dit dient aangetoond te worden met een DAV-1 certificaat (niet langer dan 3 maanden verlopen). 
 • Het praktijkervaringsdeel is uitgevoerd. Dat is aantoonbaar via de akkoordverklaring van de DAV-mentor en het beoordelingsverslag van Ascert. 
 • Bij hercertificering in het bezit is van een DAV-2 certificaat of een DTA certificaat. 
 • De kandidaat heeft deel 2 van het online instructieprogramma adembescherming afgerond.
 • De kandidaat heeft een geldig facefit-test certificaat, niet ouder dan een jaar. 
 • De kandidaat beschikt over een masker van het juiste model en de goede maat. 

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd volgens de asbestwetten en -regels werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 gesloten vragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit die gerelateerd zijn aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken, veilige asbestverwijdering, omgaan met afval en calamiteiten.  
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

 

LET OP:

In geval van hercertificatie dient wel een afdracht van €245,- betaald te worden. 

Examen Data
Alt
Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141