Disclaimer

Hoewel bij de opmaak en het onderhoud van deze site en de doorlinks ervan naar andere sites van SGS Veiligheidsexamens c.q. aan haar gelieerde bedrijven de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan SGS Veiligheidsexamens niet garanderen - evenmin als de bedrijven waarnaar doorgelinkt kan worden - dat de informatie compleet, actueel en/of correct is. SGS Veiligheidsexamens is dan ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de op deze en doorgelinkte sites vermelde informatie c.q. het gebruik ervan. Hetzelfde geldt voor sites en/of informatiebronnen van bedrijven waarnaar via deze site kan worden doorgelinkt.