Herexamens asbest

Herexamens voor asbest zijn mogelijk tijdens de reguliere asbestexamens. Voor vragen kunt u contact opnemen via 088 - 214 51 41.

VOOR WIE?

 • Asbestsaneerders, slopers en aannemers.
 • Iedereen die recent de opleiding heeft gevolgd.
 • Kandidaten die hun certificaat willen vernieuwen of kandidaten die zijn gezakt voor het examen.

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche dienen te beschikken over de juiste certificering. 

 

INGANGSEISEN

 • De kandidaat is minstens 18 jaar. 
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig. 
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders. 
 • De kandidaat voldoet aan de entreecriterea voor het desbetreffende examen.

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd volgens de asbestwetten en -regels werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW. 
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

 

LET OP:

In geval van hercertificatie dient een afdracht van €235,- betaald te worden. 
Mocht u vragen hebben over de planning van een herexamen, neem dan contact op.

Alt