Examen Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV)

Toetsen of asbest veilig verwijderd wordt? Wie voor dit examen slaagt, heeft het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar in bezit.

Locaties

Horst, Staphorst, Heeswijk

Kosten

€ 455

VOOR WIE?

 • Asbestsaneerders, slopers en aannemers
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV2) heeft gevolgd
 • Kandidaten die hun certificaat willen vernieuwen

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) dienen te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 geldt de nieuwe DAV-regeling. DAV2 is laatste stap in het behalen van het DAV-certificaat. Na het doorlopen van het DAV1-examen en het leertraject, kan de kandidaat dit DAV2-examen afleggen. Na het behalen van dit examen, ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat.

INGANGSEISEN

 • De kandidaat heeft zijn DAV1-examen (niet langer dan een half jaar geleden) met een voldoende resultaat behaald.
 • De kandidaat heeft deel 2 van het online instructieprogramma adembescherming afgerond. Dit dient ook aangetoond te kunnen worden.
 • Het praktijkervaringsdeel is uitgevoerd. Dat is aantoonbaar via het beoordelingsverslag van Ascert en via de akkoordverklaring van de DAV-mentor. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd volgens de asbestwetten en -regels werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 meerkeuzevragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit die gerelateerd zijn aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken, veilige asbestverwijdering, omgaan met afval en calamiteiten.  
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

 

LET OP:

In geval van hercertificatie dient wel een afdracht van €230,- betaald te worden. 

Examen Data
27 november 2017 Horst

maandag

29 november 2017 Staphorst

woensdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

15 december 2017 Heeswijk

vrijdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15