Examen Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV-2)

Toetsen of asbest veilig verwijderd wordt? Wie voor dit examen slaagt, heeft het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar in bezit.

Locaties

Amsterdam, Heeswijk, Staphorst, Horst

Kosten

€ 455

VOOR WIE?

 • Asbestsaneerders, slopers en aannemers
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-2) heeft gevolgd
 • Kandidaten die hun certificaat willen vernieuwen

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) dienen te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 geldt de nieuwe DAV-regeling. DAV-2 is laatste stap in het behalen van het DAV-certificaat. Na het doorlopen van het DAV-1-examen en het leertraject, kan de kandidaat dit DAV-2-examen afleggen. Na het behalen van dit examen, ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat.

INGANGSEISEN

 • De kandidaat is minstens 18 jaar. 
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig. 
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat heeft zijn DAV-1-examen met een voldoende resultaat behaald. Dit dient aangetoond te worden met een DAV-1 certificaat (niet langer dan 3 maanden verlopen). 
 • Het praktijkervaringsdeel is uitgevoerd. Dat is aantoonbaar via de akkoordverklaring van de DAV-mentor en het beoordelingsverslag van Ascert. 
 • Bij hercertificering in het bezit is van een DAV-2 certificaat of een DTA certificaat. 
 • De kandidaat heeft deel 2 van het online instructieprogramma adembescherming afgerond.
 • De kandidaat heeft een geldig facefit-test certificaat, niet ouder dan een jaar. 
 • De kandidaat beschikt over een masker van het juiste model en de goede maat. 

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd volgens de asbestwetten en -regels werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 meerkeuzevragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit die gerelateerd zijn aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken, veilige asbestverwijdering, omgaan met afval en calamiteiten.  
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

 

LET OP:

In geval van hercertificatie dient wel een afdracht van €230,- betaald te worden. 

Examen Data
14 december 2018 Amsterdam

Friday

4 januari 2019 Amsterdam

Friday

5 januari 2019 Amsterdam

Saturday

10 januari 2019 Heeswijk

Thursday

11 januari 2019 Heeswijk

Friday

24 januari 2019 Heeswijk

Thursday

25 januari 2019 Amsterdam

Friday

31 januari 2019 Staphorst

Thursday

1februari 2019 Amsterdam

Friday

13 februari 2019 Staphorst

Wednesday

14 februari 2019 Heeswijk

Thursday

16 februari 2019 Heeswijk

Saturday

21 februari 2019 Amsterdam

Thursday

22 februari 2019 Heeswijk

Friday

27 februari 2019 Heeswijk

Wednesday

28 februari 2019 Staphorst

Thursday

7 maart 2019 Heeswijk

Thursday

8 maart 2019 Amsterdam

Friday

14 maart 2019 Amsterdam

Thursday

16 maart 2019 Amsterdam

Saturday

21 maart 2019 Horst

Thursday

28 maart 2019 Amsterdam

Thursday

4 april 2019 Heeswijk

Thursday

Alt
Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141