Examen Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV-2)

Toetsen of asbest veilig verwijderd wordt? Wie voor dit examen slaagt, heeft het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar in bezit.

Locaties

Heeswijk, Amsterdam, Staphorst, Ridderkerk, Horst

Kosten

€ 455

VOOR WIE?

 • Asbestsaneerders, slopers en aannemers
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-2) heeft gevolgd
 • Kandidaten die hun certificaat willen vernieuwen

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) dienen te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 geldt de nieuwe DAV-regeling. DAV-2 is laatste stap in het behalen van het DAV-certificaat. Na het doorlopen van het DAV-1-examen en het leertraject, kan de kandidaat dit DAV-2-examen afleggen. Na het behalen van dit examen, ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat.

INGANGSEISEN

 • De kandidaat is minstens 18 jaar. 
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig. 
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat heeft zijn DAV-1-examen met een voldoende resultaat behaald. Dit dient aangetoond te worden met een DAV-1 certificaat (niet langer dan 3 maanden verlopen). 
 • Het praktijkervaringsdeel is uitgevoerd. Dat is aantoonbaar via de akkoordverklaring van de DAV-mentor en het beoordelingsverslag van Ascert. 
 • Bij hercertificering in het bezit is van een DAV-2 certificaat of een DTA certificaat. 
 • De kandidaat heeft deel 2 van het online instructieprogramma adembescherming afgerond.
 • De kandidaat heeft een geldig facefit-test certificaat, niet ouder dan een jaar. 
 • De kandidaat beschikt over een masker van het juiste model en de goede maat. 

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd volgens de asbestwetten en -regels werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 meerkeuzevragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit die gerelateerd zijn aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken, veilige asbestverwijdering, omgaan met afval en calamiteiten.  
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

 

LET OP:

In geval van hercertificatie dient wel een afdracht van €230,- betaald te worden. 

Examen Data
25 april 2018 Heeswijk

woensdag

25 april 2018 Heeswijk- avond

woensdag

30 april 2018 Amsterdam

maandag

2 mei 2018 Amsterdam

woensdag

3 mei 2018 Staphorst - avond

donderdag

4 mei 2018 Heeswijk

vrijdag

5 mei 2018 Amsterdam

zaterdag

7 mei 2018 Amsterdam

maandag

9 mei 2018 Ridderkerk

woensdag

14 mei 2018 Heeswijk

maandag

16 mei 2018 Heeswijk

woensdag

16 mei 2018 Heeswijk - avond

woensdag

19 mei 2018 Heeswijk

zaterdag

22 mei 2018 Heeswijk

dinsdag

24 mei 2018 Staphorst - avond

donderdag

25 mei 2018 Amsterdam

vrijdag

28 mei 2018 Amsterdam - avond

maandag

28 mei 2018 Amsterdam

maandag

1 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

2 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

4 juni 2018 Staphorst

maandag

6 juni 2018 Heeswijk - avond

woensdag

6 juni 2018 Heeswijk

woensdag

11 juni 2018 Heeswijk

maandag

12 juni 2018 Heeswijk

dinsdag

15 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

16 juni 2018 Heeswijk

zaterdag

18 juni 2018 Horst

maandag

19 juni 2018 Amsterdam - avond

dinsdag

22 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

25 juni 2018 Ridderkerk

maandag

26 juni 2018 Amsterdam

dinsdag

27 juni 2018 Heeswijk

woensdag

28 juni 2018 Heeswijk

donderdag

28 juni 2018 Heeswijk - avond

donderdag

2 juli 2018 Heeswijk

maandag

5 juli 2018 Staphorst - avond

donderdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141