Examen Deskundig Asbest Verwijderaar2 (DAV-2)

Toetsen of asbest veilig verwijderd wordt? Wie voor dit examen slaagt, heeft het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar in bezit.

Locaties

Heeswijk, Staphorst, Amsterdam

Kosten

€ 455

VOOR WIE?

 • Asbestsaneerders, slopers en aannemers
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-2) heeft gevolgd
 • Kandidaten die hun certificaat willen vernieuwen

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels.
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) dienen te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 geldt de nieuwe DAV-regeling. DAV-2 is laatste stap in het behalen van het DAV-certificaat. Na het doorlopen van het DAV-1-examen en het leertraject, kan de kandidaat dit DAV-2-examen afleggen. Na het behalen van dit examen, ontvangt de kandidaat een persoonscertificaat.

INGANGSEISEN

 • De kandidaat is minstens 18 jaar. 
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig. 
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs. 
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat heeft zijn DAV-1-examen met een voldoende resultaat behaald. Dit dient aangetoond te worden met een DAV-1 certificaat (niet langer dan 3 maanden verlopen). 
 • Het praktijkervaringsdeel is uitgevoerd. Dat is aantoonbaar via de akkoordverklaring van de DAV-mentor en het beoordelingsverslag van Ascert. 
 • Bij hercertificering in het bezit is van een DAV-2 certificaat of een DTA certificaat. 
 • De kandidaat heeft deel 2 van het online instructieprogramma adembescherming afgerond.
 • De kandidaat heeft een geldig facefit-test certificaat, niet ouder dan een jaar. 
 • De kandidaat beschikt over een masker van het juiste model en de goede maat. 

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd volgens de asbestwetten en -regels werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 60 minuten en heeft 30 gesloten vragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit die gerelateerd zijn aan het veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken, veilige asbestverwijdering, omgaan met afval en calamiteiten.  
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan ontvangt de kandidaat zijn persoonscertificaat.  

 

LET OP:

In geval van hercertificatie dient wel een afdracht van €235,- betaald te worden. 

Examen Data
2 Oktober 2020 Heeswijk

vrijdag

8 oktober 2020 Staphorst

donderdag

16 oktober 2020 Amsterdam

vrijdag

23 Oktober 2020 Heeswijk

vrijdag

30 oktober 2020 Staphorst

vrijdag

12 november 2020 Heeswijk

donderdag

23 december 2020 Heeswijk

maandag

26 november 2020 Heeswijk

donderdag

4 december 2020 Amsterdam

vrijdag

11 december 2020 Heeswijk

vrijdag

18 december 2020 Staphorst

vrijdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141