Examen Deskundig Asbest Verwijderaar1 (DAV)

De basisbeginselen voor veilig werken met asbest onder de knie krijgen? Wie voor dit examen slaagt, mag verder met het leertraject ‘asbest verwijderen’.

Locaties

Staphorst, Amsterdam, Heeswijk

Kosten

€ 345

Afdracht

€ 230,-

VOOR WIE? 

 • Asbestsaneerders,
 • Slopers en aannemers
 • Iedereen die recent de opleiding Deskundig Asbestverwijderaar (DAV1) heeft gevolgd
 • Mensen die hun certificaat willen vernieuwen

 

WAAROM?

 • Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels
 • Omdat alle uitvoerende medewerkers in de asbestverwijderingsbranche het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) dienen te hebben. 
 • Per 1 maart 2016 geldt de nieuwe DAV-regeling. DAV1 is de eerste stap in het behalen van het DAV-certificaat. Na het behalen van DAV1 gaat de kandidaat verder met het leren in de praktijk.

 

INGANGSEISEN

 • De facefit-test mag niet langer dan een jaar geleden afgenomen zijn. Let op: de kandidaat moet tijdens het examen de uitslag meenemen.
 • De kandidaat is minstens 18 jaar.
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord machtig.
 • Het eerste deel van het online instructieprogramma adembescherming is afgerond.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat heeft in het afgelopen jaar niet eerder een DAV1-examen gedaan.

 

WAT TE VERWACHTEN?

 • Dit examen toetst of de kandidaat veilig en gestructureerd via de wet- en regelgeving werkt. Dit toetsen we op basis van de toetsingseisen van het ministerie van SZW.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 45 minuten en heeft 20 meerkeuzevragen; het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit die gerelateerd zijn aan veilig en milieu-/arbeidshygiënisch werken.  
 • Het praktijkexamen duurt 60 minuten.
 • Slaagt de kandidaat voor het examen? Dan kan de kandidaat verder met het leertraject; dit moet echter binnen 6 maanden zijn afgerond.
Examen Data
29 november 2017 Staphorst

woensdag

6 december 2017 Amsterdam

woensdag

9 december 2017 Heeswijk

zaterdag

11 december 2017 Heeswijk

maandag

15 december 2017 Heeswijk

vrijdag

Alt
Vragen?

Bel ons op 020 - 506 16 15