Examen Deskundig Asbest Acceptant

Voor voldoende handvatten om asbestverdachte materialen te herkennen. En kandidaten worden getoetst op hoe altijd adequaat te handelen.

Locaties

Amsterdam, Heeswijk

Kosten

€ 80.00

Afdracht

€ 35

VOOR WIE? 

Dit examen is voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de acceptatie van asbestbevattend materiaal. Te denken valt aan medewerkers van:

  • Afvalpunten
  • Milieustraten
  • Afvalsorteerbedrijven en/of puinbrekers 

 

WAAROM?

Uit een onderzoeksrapport (van onder meer de Arbeidsinspectie) is gebleken dat medewerkers van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers vaak niet goed zijn opgeleid om verantwoord om te gaan met de risico's van asbest. Vooral de inzameling van particulier asbestafval blijkt in veel van de onderzochte gemeentewerven onveilig te gebeuren. Dit brengt de nodige risico’s voor mens en milieu met zich mee.

 

WAT TE VERWACHTEN?

  • Het examen Deskundig Asbest Acceptant (SC-580) toetst of de kandidaat de kennis en praktische vaardigheden bezit voor een veilige en deskundige acceptatie van asbest(verdacht) afval. Dit doen we op basis van toetsingseisen van Ascert.
  • Het examen bestaat uit een theorie-examen van 60 minuten.
  • Dit examen bevat een toets met 20 meerkeuzevragen en een onderdeel materiaalherkenning met 10 vragen.
  • Wie slaagt voor het examen, krijgt het SCA-diploma Deskundig Asbest Acceptant.  

 

Examen Data
26 maart 2019 Amsterdam

Tuesday

20 Mei 2019 Heeswijk

Monday

Alt
Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141