Examen Asbestdeskundige

Handhavers en auditoren moeten op een verantwoorde manier toezicht houden op een asbestsanering. Dit examen toetst of kandidaten dit volgens de geldende wet- en regelgeving doen.

Locaties

Amsterdam, Staphorst, Heeswijk

Kosten

€ 160.00

Afdracht

€ 230.00

VOOR WIE? 

 • Voor iedereen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaaft, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, Inspectie SZW, het ministerie van I&M en certificerende instanties. 
 • Personen die werkzaam zijn als auditor inzake asbestcertificeringen. 
 • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK)
 • Als kandidaten de training Asbestdeskundige of de update Asbestdeskundige recent hebben gevolgd.

 

WAAROM? 

Dit examen is ontwikkeld om het werk als toezichthouder goed uit te kunnen voeren.

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen Asbestdeskundige (Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK)) toetst of kandidaten de kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als toezichthouder. Dit doen we op basis van toetsingseisen van Stichting Certificatie Asbest (Ascert).
 • Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
 • Het theorie-examen duurt 100 minuten en heeft 80 meerkeuzevragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • De kandidaat moet eerst het theoretische gedeelte halen, voordat het praktijkexamen afgelegd mag worden.
 • Het praktijkexamen wordt 1-op-1 afgenomen op een werklocatie. Hierbij moet de kandidaat laten zien dat hij/zij weet wat wel en niet mag op een werklocatie. 
 • Bij de werklocatie (deze regelt de kandidaat zelf!) is een sanering in containment noodzakelijk. Aanvullend moet de kandidaat een rustige werkplek hebben voor het maken van de rapportage op de laptop.
 • Wie slaagt voor het volledige examen (theorie en praktijk), ontvangt een persoonscertificaat Asbestdeskundige. 

 

PRIJS

 • De kosten van het theorie-examen bedragen: €160,-
 • De kosten van het praktijk-examen bedragen: €520,-
Examen Data
14 december 2018 Amsterdam

Friday

20 december 2018 Staphorst

Thursday

20 december 2018 Staphorst - avond

Thursday

4 januari 2019 Amsterdam

Friday

4 januari 2019 Amsterdam

Friday

5 januari 2019 Amsterdam

Saturday

5 januari 2019 Amsterdam

Saturday

10 januari 2019 Heeswijk

Thursday

11 januari 2019 Heeswijk

Friday

24 januari 2019 Heeswijk

Thursday

25 januari 2019 Amsterdam

Friday

30 januari 2019 Heeswijk

Wednesday

31 januari 2019 Staphorst

Thursday

1 februari 2019 Amsterdam

Friday

13 februari 2019 Staphorst

Wednesday

14 februari2019 Heeswijk

Thursday

16 februari2019 Heeswijk

Saturday

21 februari 2019 Amsterdam

Thursday

22 februari 2019 Heeswijk

Friday

24 februari 2019 Heeswijk

Sunday

28 februari 2019 Staphorst

Thursday

5 maart 2019 Amsterdam

Tuesday

7 maart 2019 Heeswijk

Thursday

8 maart 2019 Amsterdam

Friday

14 maart 2019 Amsterdam

Thursday

16 maart 2019 Amsterdam

Saturday

28 maart 2019 Amsterdam

Thursday

4 april 2019 Heeswijk

Thursday

8 april 2019 Staphorst

Monday

Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141