Examen Asbestdeskundige

Handhavers en auditoren moeten op een verantwoorde manier toezicht houden op een asbestsanering. Dit examen toetst of kandidaten dit volgens de geldende wet- en regelgeving doen.

Locaties

Heeswijk, Amsterdam, Ridderkerk, Staphorst

Kosten

€ 160.00

Afdracht

€ 230.00

VOOR WIE? 

 • Voor iedereen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaaft, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, Inspectie SZW, het ministerie van I&M en certificerende instanties. 
 • Personen die werkzaam zijn als auditor inzake asbestcertificeringen. 
 • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK)
 • Als kandidaten de training Asbestdeskundige of de update Asbestdeskundige recent hebben gevolgd.

 

WAAROM? 

Dit examen is ontwikkeld om het werk als toezichthouder goed uit te kunnen voeren.

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen Asbestdeskundige (Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK)) toetst of kandidaten de kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als toezichthouder. Dit doen we op basis van toetsingseisen van Stichting Certificatie Asbest (Ascert).
 • Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
 • Het theorie-examen duurt 100 minuten en heeft 80 meerkeuzevragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • De kandidaat moet eerst het theoretische gedeelte halen, voordat het praktijkexamen afgelegd mag worden.
 • Het praktijkexamen wordt 1-op-1 afgenomen op een werklocatie. Hierbij moet de kandidaat laten zien dat hij/zij weet wat wel en niet mag op een werklocatie. 
 • Bij de werklocatie (deze regelt de kandidaat zelf!) is een sanering in containment noodzakelijk. Aanvullend moet de kandidaat een rustige werkplek hebben voor het maken van de rapportage op de laptop.
 • Wie slaagt voor het volledige examen (theorie en praktijk), ontvangt een persoonscertificaat Asbestdeskundige. 

 

PRIJS

 • De kosten van het theorie-examen bedragen: €160,-
 • De kosten van het praktijk-examen bedragen: €520,-
Examen Data
25 april 2018 Heeswijk

woensdag

30 april 2018 Amsterdam

maandag

1 mei 2018 Ridderkerk

dinsdag

2 mei 2018 Amsterdam

woensdag

3 mei 2018 Staphorst - avond

donderdag

4 mei 2018 Heeswijk

vrijdag

5 mei 2018 Amsterdam

zaterdag

7 mei 2018 Amsterdam

maandag

14 mei 2018 Heeswijk

maandag

16 mei 2018 Heeswijk

woensdag

16 mei 2018 Heeswijk - avond

woensdag

19 mei 2018 Heeswijk

zaterdag

22 mei 2018 Heeswijk

dinsdag

24 mei 2018 Staphorst - avond

donderdag

25 mei 2018 Amsterdam

vrijdag

28 mei 2018 Amsterdam

maandag

28 mei 2018 Amsterdam - avond

maandag

1 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

2 juni 2018 Amsterdam

zaterdag

6 juni 2018 Heeswijk- avond

woensdag

6 juni 2018 Heeswijk

woensdag

11 juni 2018 Heeswijk

maandag

12 juni 2018 Heeswijk

dinsdag

15 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

16 juni 2018 Heeswijk

zaterdag

19 juni 2018 Amsterdam - avond

dinsdag

22 juni 2018 Amsterdam

vrijdag

26 juni 2018 Amsterdam

dinsdag

27 juni 2018 Heeswijk

woensdag

28 juni 2018 Heeswijk - avond

donderdag

28 juni 2018 Heeswijk

donderdag

2 juli 2018 Heeswijk

maandag

5 juli 2018 Staphorst - avond

donderdag

Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141