Examen Asbestdeskundige

Handhavers en auditoren moeten op een verantwoorde manier toezicht houden op een asbestsanering. Dit examen toetst of kandidaten dit volgens de geldende wet- en regelgeving doen.

Locaties

Amsterdam, Staphorst, Heeswijk

Kosten

€ 160.00

Afdracht

€ 230.00

VOOR WIE? 

 • Voor iedereen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaaft, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, Inspectie SZW, het ministerie van I&M en certificerende instanties. 
 • Personen die werkzaam zijn als auditor inzake asbestcertificeringen. 
 • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK)
 • Als kandidaten de training Asbestdeskundige of de update Asbestdeskundige recent hebben gevolgd.

 

WAAROM? 

Dit examen is ontwikkeld om het werk als toezichthouder goed uit te kunnen voeren.

WAT TE VERWACHTEN?

 • Het examen Asbestdeskundige (Certificatieschema Asbestdeskundige (ADK)) toetst of kandidaten de kennis en vaardigheden bezitten die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als toezichthouder. Dit doen we op basis van toetsingseisen van Stichting Certificatie Asbest (Ascert).
 • Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
 • Het theorie-examen duurt 100 minuten en heeft 80 meerkeuzevragen. Het examen wordt digitaal afgenomen. 
 • De kandidaat moet eerst het theoretische gedeelte halen, voordat het praktijkexamen afgelegd mag worden.
 • Het praktijkexamen wordt 1-op-1 afgenomen op een werklocatie. Hierbij moet de kandidaat laten zien dat hij/zij weet wat wel en niet mag op een werklocatie. 
 • Bij de werklocatie (deze regelt de kandidaat zelf!) is een sanering in containment noodzakelijk. Aanvullend moet de kandidaat een rustige werkplek hebben voor het maken van de rapportage op de laptop.
 • Wie slaagt voor het volledige examen (theorie en praktijk), ontvangt een persoonscertificaat Asbestdeskundige. 

 

PRIJS

 • De kosten van het theorie-examen bedragen: €160,-
 • De kosten van het praktijk-examen bedragen: €520,-
Examen Data
1 november 2018 Amsterdam - avond

donderdag

1 november 2018 Amsterdam

donderdag

3 november 2018 Amsterdam

zaterdag

7 november 2018 Staphorst - avond

woensdag

7 november 2018 Staphorst

woensdag

8 november 2018 Amsterdam

donderdag

15 november 2018 Heeswijk - avond

donderdag

15 november 2018 Heeswijk

donderdag

17 november 2018 Heeswijk

zaterdag

21 november 2018 Amsterdam

woensdag

21 november 2018 Amsterdam - avond

woensdag

23 november 2018 Amsterdam

vrijdag

1 december 2018 Amsterdam

zaterdag

5 december 2018 Heeswijk - avond

woensdag

7 december 2018 Heeswijk

vrijdag

10 december 2018 Amsterdam

maandag

10 december 2018 Amsterdam - avond

maandag

12 december 2018 Heeswijk

woensdag

14 december 2018 Amsterdam

vrijdag

15 december 2018 Heeswijk

zaterdag

20 december 2018 Staphorst

donderdag

20 december 2018 Staphorst - avond

donderdag

21 december 2018 Staphorst

vrijdag

4 januari 2019 Amsterdam

vrijdag

5 januari 2019 Amsterdam

zaterdag

10 januari 2019 Heeswijk

donderdag

11 januari 2019 Heeswijk

vrijdag

Vragen?

Bel ons op 088 - 214 5141